Vermaak op Rottumeroog

In 2022 en medio 2023 bracht theatergroep Het Verhalen Cabinet het stuk Vermaak op Rottumeroog.

Vermaak op Rottumeroog is een vertelling met zang, muziek en goochelarij over het wel en wee van gemobiliseerde soldaten op de noordelijkste wachtpost van Nederland in de Eerste Wereldoorlog. In april 1915 kregen ze bezoek van een revuegezelschap uit Rotterdam, dat was ingehuurd om voor de soldaten op te treden.

Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar bereidde zich wel op oorlog voor. Eind juli 1914 riep het Ministerie van Oorlog tweehonderdduizend soldaten op om de Nederlandse grenzen te bewaken. De noordelijkste wachtpost van Nederland kwam op Rottumeroog. Het Regiment Infanterie uit Harderwijk reisde met de trein naar Usquert. Na een rustpauze bij Hotel de Landbouw marcheerden de soldaten met volle bepakking naar Noordpolderzijl, waar het schip de Theda van voogd Toxopeus wachtte voor de overtocht naar Rottumeroog.

Het Verhalencabinet - Vermaak op Rottumeroog

Laura Iwema, George Tokaya, Erik de Graaf en Esther de Boer. foto: Jelte Oosterhuis uit Usquert

Warffum. Laura Iwema en Esther de Boer,  van het verhalen cabinet.

Laura Iwema en Esther de Boer. foto: Jelte Oosterhuis

Warffum. Erik de Graaf, Het verhalen cabinet, Spijslokaal.

Erik de Graaf. foto: Jelte Oosterhuis